Je eigen bedrijf starten vanuit de WW
Het kan voorkomen dat je werkloos bent geraakt en een werkloosheidsuitkering geniet (WW-uitkering). Als het vinden van een nieuwe baan moeizaam verloopt, kun je ook een eigen onderneming beginnen. Als je dit op tijd aangeeft bij het UWV kun je een deel van de WW-uitkering behouden en tegelijkertijd een onderneming starten. Je leest nu hoe dat werkt.


§1. Beginnen met de onderneming

Je kunt op drie manier als zelfstandige aan het werk vanuit de WW, te noemen:

1.     Met een startperiode

2.     Met urenkorting

3.     Zonder behoud van de WW

Starten vanuit de WW: met een startperiodeAls je als zelfstandige aan de slag gaat op of na de dag dat je WW-uitkering ingaat, kun je in aanmerking komen voor de startperiode. Je ontvangt dan 26 weken een WW-uitkering, maar wel 29% minder dan normaal. Heb je minder dan 26 weken recht op een WW-uitkering, dan loopt de startperiode tot het einde van je WW-uitkering. Tijdens deze startperiode mag je alle uren besteden aan je eigen onderneming. Denk dan aan het inrichten van pand, het openen van je winkel en opdrachten binnenhalen.

Om gebruik te kunnen maken van de startperiode moet je toestemming vragen bij het UWV. Je krijgt alleen toestemming van het UWV als de kans groot is dat je met je onderneming genoeg verdient om van te kunnen leven. Daarnaast moet je ook de online training Zelfstandig onderneming met een WW-uitkering hebben gedaan bij het UWV. Deze kun je op de site van het UWV vinden.

Daarnaast is het niet toegestaan om opdrachten te doen voor de werkgever die je heeft ontslagen. Dit criterium is ingevoerd om te voorkomen dat werkgevers hun werknemers ontslaan om ze vervolgens tegen lagere tarieven weer in te huren. Neem je wel opdrachten aan van je ex-werkgever, dan krijg je tot het einde van je WW-uitkering of tot het einde van de 26 weken geen WW-uitkering meer. Je krijgt wellicht ook een boete.

Als je tijdens de zes maanden Startperiode besluit te stoppen met het opstarten van je eigen bedrijf, wordt je toch nog wel 6 maanden 29% gekort op je ww-uitkering.  

Als je een WIA, Wajong WAZ of Ziektewet uitkering hebt, geldt de Startperiode niet, én biedt het UWV de mogelijkheid voor betaalde externe ondersteuning bij de start van je bedrijf (dat helaas niet meer zo is voor ww-gerechtigden). 

Na de startperiode

Na de startperiode mag je wel opdrachten uitvoeren voor je ex-werkgever. Na de startperiode gaat je door als zelfstandige. Je moet dan doorgeven hoeveel uur je besteedt aan de onderneming. In paragraaf 3 lees je meer over het doorgaan met de onderneming.

Starten vanuit de WW: met urenkorting

Je kunt ook een onderneming starten zonder startperiode. In dat geval kun je gebruik maken van de urenkorting. Je heeft geen toestemming nodig van je adviseur om je bedrijf op te zetten. Vanaf de start van je onderneming geeft je daarnaast aan hoeveel uren je besteedt aan je onderneming. Je moet hiervoor een speciaal formulier van het UWV gebruiken: Wijzigings- of inkomstenformulier WW. Deze uren worden van je WW-uitkering afgetrokken. Tot deze uren horen alle uren met uitzondering van reisuren naar je vaste werkplek. Het UWV kijkt over een periode van vier weken naar het gemiddelde aantal uren dat je aan je onderneming besteedt. Dit gemiddelde wordt definitief van uit uitkering getrokken. Werk je bijvoorbeeld in een periode van vier weken gemiddeld 12 uur per week aan de onderneming, dan draag je voor 12 uur het ondernemersrisico en krijgt je voor die uren geen uitkering meer. Het nadeel van starten met urenkorting is dat deze uren worden afgetrokken ongeacht of je geldt verdient. Heb je geen inkomsten, dan worden de uren alsnog gekort op je uitkering. Werk je na de vier weken waarover het gemiddelde wordt berekend toch meer aan je onderneming, dan blijft de uitkering gekort en gaat deze niet meer omhoog. Je moet voor de uren waarvoor je nog wel een WW-uitkering krijgt wel blijven solliciteren.

Starten vanuit de WW: zonder behoud van je WW

Je kunt er ook voor kiezen geen gebruik te maken van de startperiode of urenkorting en de WW-uitkering helemaal stop te zetten. Je gaat dan verder als volledig zelfstandige ondernemer en je krijgt dan geen WW-uitkering meer. Je moet dit wel doorgeven middels het eerdergenoemde Wijzigings- of inkomstenformulier WW.

§2. Tijdens de start van de onderneming

Indien je gebruik hebt gemaakt van de startperiode, moet je na het eindigen van deze periode je uren doorgeven aan het UWV. Dit is dus ook het geval indien je nog bezig bent met de start van je onderneming. Meer over het doorgeven van uren lees je in paragraaf 1 en 3.

Tijdens de start van je onderneming moet je een aantal dingen doen. Allereerst moet je je inschrijven bij de Kamer van Koophandel. In het handelsregister staan alle bedrijfsgegevens van alle ondernemingen in Nederland. Bij de inschrijving bij de KvK word je automatisch aangemeld bij de belastingdienst.

Daarnaast moet je al je inkomsten doorgeven aan de belastingdienst. Als je daarnaast ook een urenregistratie bijhoudt voor al je tijd die je besteedt aan je onderneming, dan maakt je mogelijk aanspraak op ondernemersaftrek. Daarvoor moet je voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar. Het UWV telt de ondernemersaftrek op bij je inkomsten. De inkomstenopgaven bij het UWV en de belastingdienst dienen gelijk te zijn. Zitten er verschillen in (met uitzondering van de reisuren), dan moet je teveel ontvangen uitkeringen terugbetalen of te weinig betaalde belasting alsnog betalen aan de belastingdienst.

Verzekeren

Als zelfstandige ben je niet automatisch verzekerd voor een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Als je je toch wilt verzekeren van inkomen, dan moet je zelf deze verzekeringen regelen. Zo kun je je vrijwillig verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Je kunt voor het gedeelte dat je als zelfstandige werkt een vrijwillige verzekering van het UWV afsluiten voor ziekte (Ziektewet) en arbeidsongeschiktheid (WIA). Je kunt deze vrijwillige verzekering afsluiten binnen 13 weken nadat je verplichte verzekering is afgelopen. Als je directeur-grootaandeelhouder bent (DGA) dan is het overbodig om je tegen ziekte te verzekeren. De BV is namelijk verplicht je loon uit te betalen bij ziekte. 

Zwangerschap

Als zelfstandige kun je bij zwangerschap een uitkering krijgen via de Zelfstandigen En Zwanger-regeling (ZEZ). Je krijgt deze zwangerschapsuitkering minimaal 16 weken. De hoogte van de uitkering hangt af van je inkomsten in het voorgaande jaar. De uitkering is maximaal gelijk aan het minimumloon.

Als je vrijwillig bent verzekerd, krijgt je bij zwangerschap ook een uitkering via de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). Het voordeel hiervan is dat je ook een uitkering krijgt als je ziek wordt als gevolg van een zwangerschap of bevalling. Met de ZEZ-regeling is dat niet geval.

 

§3. Doorgaan met de onderneming

Als je na de startperiode kiest om door te gaan met je onderneming, moet je je uren doorgeven bij het UWV. Tijdens de startperiode hoeft dit niet. De uren die je moet doorgeven zijn zowel de directe als indirecte uren die je besteedt aan de onderneming. Deze uren worden dan afgetrokken van je WW-uitkering. Je geeft de uren door het met Wijzigings- of inkomstenformulier WW. Je valt na de startperiode dus in de regeling urenkorting.

Terugbetaling bij startperiode

Heb je gebruik gemaakt van de startperiode, dan heb je je WW-uitkering ontvangen als voorschot. Deze moet je na de startperiode (gedeeltelijk) terugbetalen aan het UWV. Dit gebeurt pas als de belastingdienst je inkomen voor de eerste twee boekjaren heeft vastgesteld. Wat je terug moet betalen hangt af van je inkomen. De inkomsten na de startperiode tellen ook mee. De berekening is op basis van de 52 weken na het eindigen van de startperiode. De ondernemersaftrek wordt ook bij dit inkomen opgeteld. Indien je geen winst maakt, hoeft je ook niets terug te betalen.

Rekenhulp

Het UWV heeft een rekenhulp ontwikkeld waarmee je kunt berekenen wat je ongeveer terug moet betalen nadat de startperiode is geëindigd. Deze rekenhulp kun je alleen gebruiken indien je naast je WW-uitkering ook een toeslag hebt ontvangen. De rekenhulp kun je vinden op UWV.nl/particulieren.
U heeft geen rechten om opmerkingen te plaatsen.