Auto van de zaak, of toch liever privé?Als je een auto zowel privé als zakelijk wilt gebruiken, dan heb je twee keuzemogelijkheden (Belastingdienst, 2015):

1.     De auto is van de onderneming (en is dus vermogen van de onderneming)

2.     De auto is van jouzelf (en behoort dus tot je privévermogen)

De keuze die je maakt heeft gevolgen voor de manier waarop de kosten verwerkt worden in de winstberekening.

Gebruik je de auto niet meer dan 500 km privé, dan wordt de auto voor de inkomstenbelasting als een auto van de onderneming beschouwd. Je mag in dit geval niet kiezen. Rijdt je wel meer dan 500 km voor privédoeleinden, dan mag je kiezen of je de auto als privévermogen of ondernemingsvermogen aanmerkt. Per nieuwe auto mag je hier opnieuw over kiezen. Gebruik je een auto gedeeltelijk of volledig voor de onderneming, dan mag je voor de btw kiezen of je de auto tot het privévermogen of ondernemingsvermogen rekent. De keuze voor de inkomstenbelasting maakt hierbij niet uit (Belastingdienst, 2015).

Ondernemingsvermogen

Rijdt je een auto van de onderneming, dan behoort deze auto niet tot het privévermogen. De kosten die met de auto gemoeid gaan zijn dan ook voor de onderneming. Er zijn drie mogelijkheden waarop een onderneming aan een auto kan komen: je eigen auto wordt van de onderneming, de auto wordt gekocht of de auto wordt geleaset. Bij de eerste mogelijkheid komt de auto op de balans van de onderneming en worden kosten voortaan ten laste gebracht aan de winst. Koop je een auto voor de onderneming, dan komt de auto voor de inkomstenbelasting bij het vermogen van de onderneming. De autohandelaar brengt btw in rekening, die je kunt aftrekken als voorbelasting van de te betalen btw, mits je met btw belaste prestaties levert. Een leaseauto behoort niet tot het ondernemingsvermogen, maar de kosten worden wel ten laste gebracht van het resultaat.


Gebruik je de auto van de zaak ook privé, dan moet dit gebruik berekend worden aan de hand van een rittenadministratie. Je betaalt in dat geval over het werkelijke privégebruik. Houdt je deze administratie niet bij, dan wordt je privégebruik geschat op 2,7% van de cataloguswaarde van de auto (Belastingdienst, 2015). Is de auto gekocht zonder de btw af te trekken, dan gebruikt je voor de berekening van het privégebruik 1,5% in plaats van 2,7%.

Bijtelling

Gebruik je een auto van de zaak privé en rijdt je meer dan 500 km privé met de auto, dan moet je bij de winst van de onderneming bijtelling optellen. De bijtelling is afhankelijk van de CO2-uitstoot. In onderstaande tabel zie je bij welke uitstoot de auto in welke bijtellingscategorie valt.

Categorie

CO2 uitstoot gram/km

4% Bijtelling

0

7% Bijtelling

< 50

14%   Bijtelling

> 50, maar < 83

20%   Bijtelling

> 83, maar <111

25% Bijtelling

> 111

35%   Bijtelling

Auto ouder dan 15 jaar

De percentages gegeven in de tabel moeten worden genomen over de cataloguswaarde van de auto.

Niet in loondienst

Heb je een auto van de zaak en ben je niet in loondienst van je eigen onderneming, dan tel je het bedrag aan bijtelling op bij je inkomen (Belastingdienst, 2015). Je betaalt hierover inkomstenbelasting.

Loondienst

Ben je wel in loondienst van je eigen onderneming (denk aan een DGA) dan wordt de bijtelling opgeteld bij je loon. Je nettoloon wordt hierdoor verlaagd omdat over de bijtelling ook loonheffingen/premie volksverzekeringen betaald. Betaal je een eigen bijdrage aan de onderneming voor het privé gebruik van de auto, dan wordt dit bedrag van de bijtelling afgehaald. Daarnaast kun je naar verhouding de btw doorbelasten aan de onderneming. Rijdt je voor 40% privé met de auto, en 60% zakelijk, dan kun je voor 60% de btw zakelijk aftrekken, mits je de bonnen en/of facturen heeft bewaard.

Wat is voordeliger?

Betreft het een dure auto (bijvoorbeeld > €100.000), waarvoor een bijtelling geldt van bijvoorbeeld 25%, dan kan het voordeliger zijn om de auto privé aan te schaffen of particulier te leasen van een leasemaatschappij dan deze op te nemen onder het ondernemingsvermogen. De bijtelling per jaar bedraagt namelijk tenminste €25.000 (afhankelijk van de cataloguswaarde van de auto). Als je de auto leaset van een maatschappij zijn de kosten voor onderhoud, brandstof etc. mogelijk al gedekt en betaal je jaarlijks minder aan lease dan de belasting over de bijtelling, afhankelijk van het belastingtarief waar je met de inkomstenbelasting onder valt.

Ben je niet in loondienst van je onderneming en heb je een milieuvriendelijke auto met weinig bijtelling, dan kan het voordeliger zijn om de auto in het ondernemingsvermogen op te nemen. Bij de inkomstenbelasting wordt ook over de bijtelling belasting geheven. Bij een auto met een bijtelling van slechts 4% of 7% hoeft dit niet voor een flinke verhoging van je inkomen te zorgen waardoor je meer belasting moet betalen.

Hybride auto’s zijn mogelijk nog voordeliger. Deze auto’s kunnen zowel elektrisch rijden als op brandstof. Door elektrisch te rijden is de uitstoot van de CO2 minimaal, waardoor je (vooralsnog) in een laag bijtellingstarief valt. Het is in dat geval voordelig om de auto op te nemen in het ondernemingsvermogen en hier zelf bijtelling over te rekenen. Ben je in loondienst van je onderneming, dan is deze optie nóg voordeliger. Je hebt namelijk te maken met een laag bijtellingstarief maar kunt ook pro rato de btw zakelijk aftrekken.

Betreft het een auto die in een hoge bijtellingscategorie zit, dan kun je de auto, afhankelijk van de prijsklasse, mogelijk beter privé aanschaffen. Heb je de intentie de auto meer dan vier jaar te behouden, dan is dit voordeliger dan meer dan vier keer de (hoge) bijtelling bij je inkomen op te tellen, afhankelijk van de belastingschijf waar je met de inkomstenbelasting in valt.


Jouw auto van de zaak of privé?

Welke keuze heb jij gemaakt? En weet je zeker of dit de juiste keuze is voor jouw situatie?
Laat je comment of je vraag achter onder dit blog en krijg hierover gratis advies!

U heeft geen rechten om opmerkingen te plaatsen.