Kantoorruimte aan huis, wat is wel en niet aftrekbaar?


Regelmatig krijgen wij fiscale vragen van onze klanten.
Al deze vragen hebben wij op een rijtje gezet en via ons blog gaan we je antwoord geven op de meest gestelde vragen. Onder andere kregen wij de vraag over de kantoorruimte aan huis. Wat is nu wel en niet aftrekbaar? Speciaal voor jou hebben we het een en ander op een rijtje gezet. Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen?
Stel ze gerust aan één van onze adviseurs!

Kantoorruimte aan huis

Een onderneming kan gevestigd zijn in verschillende soorten bedrijfsruimten. Zo kan het pand eigendom zijn, een huurpand of kan het een ruimte betreffen in de eigen woning. Soms zijn de kosten van de werkruimte of kantoor aan huis aftrekbaar.

Koopwoning


Je hebt mogelijk recht op kostenaftrek indien je een zelfstandige werkruimte hebt binnen je koopwoning. Een ruimte of kantoor is ‘zelfstandig’ als er een eigen opgang of ingang is te onderscheiden, en als de ruimte eigen andere voorzieningen heeft, zoals sanitair. Indien dit het geval is, en je de ruimte voor meer dan 90% gebruikt voor je onderneming, dan is er sprake van ondernemingsvermogen. Dit houdt in dat de werkruimte in box 1 tot de winst uit onderneming (wuo) behoort, en niet meer als privévermogen. De totale waarde van de ruimte moet je vermelden op de balans, evenals het deel van de (eventuele) hypotheek dat rust op de werkruimte. De kosten voor de werkruimte mogen worden afgetrokken van je winst.

Heb je een zelfstandige werkruimte maar gebruik je deze niet meer dan 90% voor de onderneming, maar wel meer dan 10%, dan is er sprake van keuzevermogen. Je mag dan kiezen of je de werkruimte aanmerkt als privé- of ondernemingsvermogen. Kies je er voor om de ruimte aan te merken als ondernemingsvermogen dan heb je recht op kostenaftrek.

Je kunt er ook voor kiezen om de werkruimte als je privévermogen op te nemen. Je hebt dan recht op kostenaftrek indien je minimaal 70% van je totale inkomsten uit werk in of vanuit de werkruimte verdient en indien je 30% van je totale inkomsten uit werk in de werkruimte verdient. Indien dit niet het geval is, is er geen sprake van kostenaftrek.

Gebruik je de werkruimte minder dan 10% voor de onderneming, en dus meer dan 90% privé, dan is er sprake van privévermogen en heb je in dit geval geen recht op kostenaftrek. Het hele pand valt dan onder je eigen woning in box 1. De rente voor de woning kun je wel aftrekken in box 1.

Heb je geen zelfstandige werkruimte maar gebruik je de ruimte wel voor meer dan 10% voor je onderneming? Dan mag je het pand splitsen naar (administratief) gebruik. Indien je voor dit laatste kiest verdeel je de woning in een ondernemingsdeel en een privédeel. De werkruimte behoort dan niet meer tot box 1 en tot de eigen woning en je waardeert de ruimte op de balans voor de werkelijke waarde. Je mag de kosten voor de ruimte aftrekken van je winst.

HuurwoningHeb je in je huurwoning een zelfstandige werkruimte en gebruik je deze voor meer dan 90% voor je onderneming, dan heb je recht op kostenaftrek. Het huurrecht behoort tot je ondernemingsvermogen. Ontvang je ook een huurtoeslag voor de woning, dan moet je een evenredig deel toerekenen aan het gebruik van de werkruimte. Dit deel mag je optellen bij je winst.

Als de woning geen zelfstandige werkruimte heeft maar wel voor meer dan 90% gebruikt wordt voor de onderneming, mag je kiezen uit de volgende drie opties:

1.     Het huurrecht aanmerken als ondernemingsvermogen

2.     Het huurrecht aanmerken als privévermogen

3.     Je splitst het huurrecht naar (administratief) gebruik

Indien er gekozen wordt voor ondernemingsvermogen heb je recht op kostenaftrek. Kies je voor privévermogen dan geldt dit niet. Indien gekozen wordt voor de derde optie, wordt de ruimte verdeeld in ondernemings- en privévermogen. Het huurrecht valt onder het ondernemingsvermogen en kan je jaarlijks de kosten aftrekken. De huurtoeslag die je eventueel ontvangt kun je naar rato verdelen. Het deel dat de onderneming toekomt wordt dan opgeteld bij de winst.

Hoofdverblijf behoort tot ondernemingsvermogen


Indien je in een pand woont dat in zijn geheel tot het ondernemingsvermogen van je onderneming behoort, dan mag het woningforfait worden opgeteld bij je winst. Het kan ook gaan om een pand dat je van de onderneming huurt en waarvan je een deel als woning gebruikt. In dat geval moet je een bedrag bij de winst optellen als privé-onttrekking. Dit bedrag is een percentage van de WOZ-waarde van het pand. Wordt het pand slechts een deel van het jaar gebruikt? Je moet dan het evenredige deel van het woningforfait berekenen en optellen bij de winst. Je berekent alleen de woningforfait over de periode die je in het pand verblijft. De forfaitpercentages waarmee gerekend moet worden zijn als volgt:

Woningwaarde

Forfait

meer dan

niet meer dan

-

€ 12.500

0,95%

€ 12.500

€ 25.000

1,20%

€ 25.000

€ 50.000

1,35%

€ 50.000

€ 75.000

1,50%

€ 75.000

€ 1.040.000

1,70%

€ 1.040.000

-

€ 17.850   + 2,05% van de waarde van de woning boven € 1.040.000


Voor bovenstaande gegevens hebben wij gebruik gemaakt van de site van de belastingdienst. Hier kun je ook door middel van een rekenhulp bekijken welke kosten er van jouw woning aftrekbaar zijn.


Natuurlijk horen wij graag van jou over welke onderwerpen jij in ons volgende blog wilt lezen!
Wij hebben een aantal onderwerpen. Noteer 1 ( of meer) onderwerpen in onderstaand commentaarveld en ontvang direct het aanvullende whitepaper: 'Gehuwden zijn niet hetzelfde als samenlevers'

1. Welke kosten mag je aftrekken als zzp'er
2. Welke aftrekposten zijn er voor mij als zzp'er
3. Hoe vergroot ik mijn winst
4. De auto van de zaak of privé, wat is voordeliger
5. Hoe zit het met het urencriterium
6. Waar moet ik aan voldoen als zzp'er
7. Wat hou ik netto over als zzp'er
8. 10 tips voor het bijhouden van je administratie
9. Waar moet een factuur aan voldoen


U heeft geen rechten om opmerkingen te plaatsen.