Bezwaar heffing box 3 vermogen


Heffing box 3 vermogen


Misschien heb je het al mee gekregen, maar er is nogal wat te doen over de heffing die je moet betalen over je vermogen in box 3. Het zou namelijk in strijd zijn met de Europese regels. Naar aanleiding hiervan is er massaal bezwaar gemaakt door de belastingbetaler.

Vanwege het groot aantal ingediende bezwaarschriften tegen de box 3-heffing heeft de staatssecretaris besloten om deze bezwaarschriften als massaal bezwaar af te behandelen.

Belastingaanslag staat nog niet definitief vast

De behandeling als massaal bezwaar houdt in dat een klein aantal zaken aan de rechter zal worden voorgelegd. Oordeelt de rechter uiteindelijk dat de heffing in box 3 in strijd is met de Europese regels, dan krijg je ook geld terug als je geen bezwaar hebt ingediend maar wel belasting in box 3 hebt betaald. In dat geval moet je aanslag op 26 juni (het moment van het ingaan van het besluit) nog niet definitief vaststaan. Een aanslag is definitief als de bezwaartermijn van zes weken na de datum van de aanslag is verlopen.


Let op! De toezegging van de Belastingdienst heeft alleen betrekking op de vraag of de box 3-heffing op spaarsaldi op zichzelf in strijd is met Europees recht. Wil je ook jouw persoonlijke en individuele omstandigheden in aanmerking nemen, dan moet je wel bezwaar maken. Mail ons voor het Gratis voorbeeld bezwaarschrift


Kom jij in aanmerking?


De toezegging geldt niet voor alle aanslagen inkomstenbelasting maar alleen voor die aanslagen die op 26 juni 2015 nog niet onherroepelijk vaststaan. Dit betekent dat de toezegging geldt voor:


·        alle aanslagen die op 26 juni 2015 nog niet definitief waren opgelegd, maar ook voor;
·        alle aanslagen waarvoor nog bezwaar of beroep liep op 26 juni 2015, en;
·        alle aanslagen waarvan nog niet 6 weken zijn verstreken na aanslagdatum of datum uitspraak bezwaar/beroep.


Alle overige (oudere) aanslagen zullen helaas niet worden herzien als de Belastingdienst geheel of gedeeltelijk in het ongelijk wordt gesteld. 


Let op! De Tweede Kamer moet nog instemmen met de toezegging van de Staatssecretaris. De verwachting is dat de Tweede Kamer instemt, maar tot die tijd geldt nog een voorbehoud. De toezegging van de Staatssecretaris vervalt namelijk als de Tweede Kamer niet instemt.

U heeft geen rechten om opmerkingen te plaatsen.

LinkedIn Fin-Nance Consultancy 
LinkedIn Fin-Nance Consultancy 
Facebook Fin-Nance Consultancy
E-mail Fin-Nance Consultancy