Vooraf ingevulde aangifte voor ondernemers

Ondernemers in de inkomstenbelasting kunnen voor de aangifte 2015 net als particulieren gebruikmaken van de vooraf ingevulde aangifte. Hierdoor is het voor ondernemers ook mogelijk om samen met hun partner de aangifte inkomstenbelasting in te vullen.

Per 1 maart is de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting (tool) voor 2015 beschikbaar op de website van de Belastingdienst. Het voordeel van deze aangifte is dat de belastingplichtige alleen hoeft te controleren of alle gegevens zijn ingevuld en juist zijn. Ondernemers voor de inkomstenbelasting kregen hiervoor geen vooraf ingevulde aangifte en moesten de aangifte doen via de digitale ondernemersportal.  De Belastingdienst heeft dit gewijzigd, zodat deze ondernemers nu ook kunnen profiteren van de vooraf ingevulde gegevens.

Eenvoudig uitstel aanvragen

Ondernemers moeten hierdoor sneller klaar zijn met het invullen van de aangifte. Daarnaast moeten er minder fouten door ontstaan. De vooraf ingevulde aangifte maakt het ook mogelijk dat de ondernemer voor het eerst samen met zijn partner aangifte doet.
Lukt het toch niet om de aangifte op tijd in te dienen, dan is het nu ook eenvoudig om uitstel aan te vragen via MijnBelastingdienst. Onder het tabblad ‘inkomstenbelasting’ is een online formulier te vinden voor het betreffende aangiftejaar. Binnen drie weken stuurt de Belastingdienst een reactie op het uitstelverzoek. Het is tot 1 mei mogelijk om uitstel aan te vragen. 

Hulp nodig

Het is natuurlijk mooi dat je als ondernemer zelf je aangifte inkomstebelasting kunt invullen met de privégegevens al vooraf ingevuld, maar uit de praktijk blijkt dat het odernemersgedeelte, met name de balans en winst en verliesrekening, nog niet zo eenvoudig blijkt te zijn.
Als je er niet uitkomt of er toch een professional naar wilt laten kijken kunt u altijd de hulp inschakelen van Fi-Nance Consultancy. Wij zorgen ervoor dat je aangifte op de juiste wijze wordt ingediend!
U heeft geen rechten om opmerkingen te plaatsen.

LinkedIn Fin-Nance Consultancy 
LinkedIn Fin-Nance Consultancy 
Facebook Fin-Nance Consultancy
E-mail Fin-Nance Consultancy