Per 1 juni € 25.000 werkkapitaal via Qredits


Qredits verstrekt per 1 juni voor maximaal € 25.000 werkkapitaal aan het mkb. De ondernemingen die voor dit nieuwe doorlopende zakelijke krediet in aanmerking komen, profiteren van een rentetarief dat lager is dan het rentetarief van de bank.


Qredits is een non-profit dienstverlener die zich richt op het financieren van kleine Nederlandse ondernemingen. Sinds 2015 kunnen ondernemingen bij Qredits voor maximaal € 250.000 een kredietaanvraag indienen. Daarnaast kunnen startende en bestaande ondernemingen uit het mkb tot een bedrag van maximaal € 50.000 aan microkrediet aanvragen. In aanvulling daarop kunnen mkb-ondernemingen gebruikmaken van het mkb-krediet. Dit is een lening voor een bedrag van minimaal € 50.000 tot maximaal € 250.000. In de praktijk is echter gebleken dat een groot deel van dit krediet wordt gebruikt voor investeringen, waardoor er slechts een klein deel overblijft dat als werkkapitaal kan dienen.

De solvabiliteit verbetert

Qredits wil het gebrek aan werkkapitaal per 1 juni oplossen met een nieuw flexibel krediet, dat alleen in combinatie met een lening van Qredits wordt verstrekt. Dit doorlopende zakelijke krediet heeft de functie van werkkapitaal. Werkkapitaal is het geld dat een onderneming tijdens de dagelijkse werkzaamheden nodig heeft om bijvoorbeeld leveranciers te betalen. U kunt uw aanvraag voor dit krediet per 1 juni indienen via de website van Qredits. Het door Qredits verstrekte werkkapitaal zorgt ervoor dat de solvabiliteit verbetert. Dit is een kengetal dat het weerstandsvermogen van een onderneming weergeeft. Als de solvabiliteit verbetert, komt een onderneming eerder in aanmerking voor een aanvullende lening van de bank. 
(Bron: Elsevier)

U heeft geen rechten om opmerkingen te plaatsen.

LinkedIn Fin-Nance Consultancy 
LinkedIn Fin-Nance Consultancy 
Facebook Fin-Nance Consultancy
E-mail Fin-Nance Consultancy