Werkkostenregeling (WKR) nog niet per 2015

29 juli 2013 - De werkkostenregeling (WKR) is nog steeds niet optimaal vormgegeven. Volgens Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, zijn er nog te veel onduidelijkheden om de regeling per 1 januari 2015 voor alle organisaties verplicht te stellen. Mogelijk wordt de verplichtstelling daarom nog verder uitgesteld.

Staatssecretaris Weekers van Financiën vroeg Actal om advies uit te brengen over zijn plannen om de WKR te vereenvoudigen. Volgens het adviescollege is er vooral nog onvoldoende duidelijkheid over de vraag of een vergoeding of verstrekking ‘noodzakelijk’ is, en dus onder de vrije ruimte valt of niet. Dit maakt de uitvoering in de praktijk lastig en moet dus eerst worden opgelost.

Werkenden krijgen € 250,- meer korting in 2014

Het kabinet wil volgend jaar de heffingskortingen wijzigen. Het is de bedoeling om de arbeidskorting te verhogen met € 250. Op dit moment is deze korting maximaal € 1.723. De arbeidskorting gaat dus stijgen naar € 1.973. Voor inkomens boven de € 69.573 geldt nu een arbeidskorting van € 550. In 2014 gaat het kabinet deze arbeidskorting voor hoge inkomens verlagen naar € 250.

Algemene heffingskorting inkomensafhankelijk

Eerder heeft het kabinet in het aangepaste regeerakkoord al afgesproken om de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk te maken. Nu krijgen werknemers nog maximaal € 2.001 algemene heffingskorting, maar het kabinet wil dat werknemers met een inkomen boven de € 20.935 een lagere algemene heffingskorting krijgen. Dit is te bereiken door deze heffingskorting afhankelijk te maken van het inkomen en te laten afnemen bij een inkomen boven de € 20.935.

Wat mag je meenemen uit het buitenland?

Heb je net een heerlijke vakantie gehad, dan is het natuurlijk leuk om iets uit dat land als souvenir mee te nemen. Sommige producten mag je echter niet meenemen uit het buitenland. Met de app van de Douane kun je nu makkelijk bepalen of je dat product wel belastingvrij mag invoeren.

De vakantieperiode is weer in volle gang. Lekker genieten van die welverdiende vakantiereis! En als je dan weer terug moet naar Nederland, is het wel leuk om iets uit dat land mee te nemen. Een souvenir, een plaatselijke specialiteit, een lekker flesje wijn of een camera die daar veel goedkoper is. Je mag echter niet alles zomaar invoeren. Hiervoor gelden bepaalde douaneregels. Het is dan vervelend als je er bij de grens pas achter komt dat je nog belasting moet betalen over die leuke aankopen.

Verruiming willekeurige afschrijving

VAN 1 JULI 2013 TOT EN MET 31 DECEMBER 2013: TIJDELIJKE VERRUIMING WILLEKEURIGE AFSCHRIJVING

Investeert u in de periode 1 juli tot en met 31 december 2013 in bedrijfsmiddelen? U mag die bedrijfsmiddelen in 2013 willekeurige afschrijvingen. Hierbij geldt het volgende:

  • U mag maximaal 50% willekeurig afschrijven. Het restant moet u 'normaal' afschrijven.
  • U moet het bedrijfsmiddel voor 1 januari 2016 in gebruik nemen.

Voorbeeld:

U doet op 1 juli 2013 een investering van € 1.110. De restwaarde is € 110. Er geldt een normale afschrijvingstermijn van 5 jaar.

Uitwerking:

Maximale willekeurige afschrijving in 2013: € 1.000 x 50% = € 500
Gewone afschrijving € 50 : 5 jaar is € 100

In 2013 is het afschrijvingsbedrag dan:

Willekeurige afschrijving: maximaal € 500
Normale afschrijving: (1/2 jaar x € 100) = € 50
Totale maximale afschrijving in 2013: € 550

Voldoet uw onderneming aan de incassowet?

Uit onderzoek van het Verbond van Creditmanagement Bedrijven (VCMB) bleek dat een groot deel van de ondernemingen wel op de hoogte is van de invoering van de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK). Bijna de helft van de ondernemingen heeft echter geen maatregelen genomen om aan de WIK te voldoen.

Sinds 1 juli 2012 is de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK) van kracht. Met de invoering van deze wet is er een maximale vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld. Hierdoor zijn vooral eenmanszaken en ook consumenten beter beschermd tegen onredelijke incassokosten. 

Invoering nieuwe wet niet positief

Toch blijkt uit het onderzoek dat de gevolgen van de invoering van de nieuwe wet niet geheel positief uitpakken. Veel ondernemers zijn van mening dat facturen niet sneller betaald worden door de invoering van de wet. 10% van de ondernemingen geeft aan dat facturen zelfs later voldaan worden.

Verplichte APK voor motor en caravan in 2016

In de toekomst zijn motoren, caravans, aanhangwagens en tractoren hoogstwaarschijnlijk verplicht een algemene periodieke keuring (APK) te laten uitvoeren. Het Europees Parlement (EP) stemde onlangs in met het plan voor een APK-verplichting van deze voertuigen. Het pakket aan maatregelen stuit echter op veel weerstand. Van belangenverenigingen en motorrijders, maar ook van regeringspartijen van EU-lidstaten.

Op 2 juli 2013 stemde een kleine meerderheid van het EP in met een pakket aan maatregelen dat de verkeersveiligheid in Europa moet vergroten. Zo blijkt uit onderzoek dat voertuigen met technische gebreken verantwoordelijk zijn voor 6% van alle ongelukken. De nieuwe maatregelen moeten dat percentage omlaag brengen. Het belangrijkste onderdeel uit het pakket is de APK-plicht voor caravans, motoren, aanhangwagens en tractoren. Het EP gaat de komende weken onderhandelen met de lidstaten en de Europese Commissie (EC) over de manier waarop de nieuwe maatregelen moeten worden uitgerold in alle 28 lidstaten.

VAR voor 2014 aanvragen

Afhankelijk van uw arbeidsrelatie moet de opdrachtgever wel of geen loonheffingen inhouden. Een verklaring arbeidsrelatie (VAR) kan daarbij duidelijkheid geven over uw arbeidsrelatie. Per 1 september kunt u een VAR aanvragen voor 2014.

U moet de VAR aanvragen bij de Belastingdienst. Op basis van de door u ingevulde gegevens bepaalt de fiscus de arbeidsrelatie. Krijgt u van de fiscus een Verklaring winst uit onderneming (VAR-wuo) of een Verklaring inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap (VAR-dga), dan hoeft uw opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen. Heeft u een Verklaring loon uit dienstbetrekking (VAR-loon) of een Verklaring resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-row), dan geeft de verklaring geen duidelijkheid over de arbeidsrelatie en moet de opdrachtgever zelf de dienstbetrekking beoordelen. Is er volgens hem sprake van een dienstbetrekking, dan houdt hij bij het uitbetalen van het loon rekening met de loonheffingen.

Rood staan: een duurdere grap dan je denkt!

25 juli 2013 - Sta jij weleens rood op je betaalrekening? Dan ben je niet de enige. Bijna de helft van de Nederlanders deelt deze gewoonte. Het is natuurlijk handig dat je bank je de mogelijkheid biedt om rood te staan. Of toch niet? Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat consumenten de hoogte van de rente die ze moeten betalen om rood te kunnen staan behoorlijk onderschatten.

Toezichthouder AFM voerde een onderzoek (pdf) uit onder 511 consumenten, waaruit naar voren kwam dat ruim een derde denkt dat de rente die wordt berekend over het bedrag dat je rood staat, lager is dan 6%. Eén op de acht Nederlanders gaat zelfs uit van een rente die lager is dan 3%. De werkelijkheid is helaas anders. Als je rood staat, betaal je al snel een rentetarief tussen de 12% en 15%. Dit laatste percentage is ook meteen het wettelijk toegestane maximum dat banken mogen hanteren.

Rood staan is een dure vorm van krediet

Consumenten denken niet alleen dat het wel meevalt met de rentepercentages. Ook ziet de helft van de door AFM ondervraagde Nederlanders rood staan niet als een vorm van krediet. Dit is het echter wel. Sterker nog, over rood staan betaal je aanzienlijk meer rente dan over veel andere vormen van persoonlijke leningen. Als je bijvoorbeeld systematisch rood staat, is een doorlopend krediet afsluiten een aantrekkelijkere optie. De rentepercentages die voor dit type lening worden gehanteerd, beginnen namelijk bij 5 à 6%

Resterende vakantiedagen opmaken vóór 1 juli

3 juni 2013 – U heeft het natuurlijk druk genoeg. Maar denk toch even na over uw vakantie. Per 1 juli vervallen vanwege een nieuwe wet namelijk de wettelijke vakantiedagen die u heeft meegenomen uit 2012. Stap dus naar de HR-afdeling en laat controleren of u nog wettelijke vakantiedagen uit 2012 open heeft staan. Is dat het geval, dan moet u ze voor 1 juli aanstaande opnemen, want anders komen ze te vervallen.

LinkedIn Fin-Nance Consultancy 
LinkedIn Fin-Nance Consultancy 
Facebook Fin-Nance Consultancy
E-mail Fin-Nance Consultancy