Nog één jaartje crisis

Opnieuw ‘eenmalige’ crisisheffing

De eenmalige werkgeversheffing voor hoge lonen (crisisheffing), die werkgevers dit jaar moesten betalen wanneer hun werknemers in 2012 meer verdienden dan € 150.000, komt volgend jaar nog een keer terug. Voor elke werknemer die dit jaar een loon heeft van meer dan € 150.000, moet u als werkgever in 2014 over het meerdere wederom 16% belasting betalen. Het gaat daarbij om het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking over het hele jaar 2013, dus inclusief alle structurele en incidentele beloningen en dus ook inclusief de bijtelling auto.

Nieuwe afspraak verbod privégebruik bestelauto

Verbiedt u een werknemer om de ter beschikking gestelde bestelauto privé te gebruiken, dan moet u dat schriftelijk vastleggen. U kunt daarvoor een voorbeeldafspraak gebruiken. Recent is deze afspraak vernieuwd. Het is verstandig om de oude afspraak te vervangen.

De bijtelling voor het privégebruik van de bestelauto geldt niet als het verboden is om de bestelauto privé te gebruiken. Hiervoor gelden echter wel een paar voorwaarden:

  • Het verbod moet u schriftelijk  vastleggen en bewaren in uw administratie;
  • U moet toezien op de naleving van het verbod en dat aannemelijk kunnen maken. Het is dus verstandig om uw waarnemingen - bijvoorbeeld de vergelijking van kilometerstanden en gebruikte brandstof - vast te leggen en te bewaren in de administratie;
  • U legt een sanctie op als de werknemer het verbod overtreedt. Een sanctie kan bijvoorbeeld bestaan uit een boete die gelijk is met de loonheffingen over privégebruik, het verhalen van de nageheven belasting of zelfs ontslag.

MKB: Profiteer van SDE+ vergoeding

Ondernemers die willen investeren in het opwekken van schone energie kunnen hiervoor een maandelijkse vergoeding krijgen via de SDE+. Er is maar liefst drie miljard euro beschikbaar en daar kun je ook als kleinere MKB'er eenvoudig van profiteren. "Het invullen van het formulier is een klus die je prima zelf kunt doen", zegt Maarten Deckers, adviseur bij Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+), Agentschap NL.

Laat je waarschuwen als er geld verdwijnt

Ga je op vakantie, dan kies je er wellicht voor om je uitgaven in het buitenland met je creditcard te betalen. Dat is makkelijk, en soms ook gewoon nodig. Op bestemmingen buiten Europa kun je immers niet zomaar pinnen met je bankpas. Dat is door banken enige tijd geleden uitgeschakeld om misbruik tegen te gaan. Maar ook je creditcard is niet altijd veilig.

Betalen in het buitenland hoef je niet perse met een creditcard te doen. Je kunt er ook prima je betaalpas voor gebruiken. Alleen als je naar bestemmingen buiten Europa reist, moet je er rekening mee houden dat je daar niet zonder meer kunt pinnen. Uit veiligheidsoverwegingen hebben de banken deze optie uitgeschakeld. Vooral buiten Europa is het risico op misbruik groot. Wil je toch je eigen betaalpas gebruiken, dan moet je deze mogelijkheid weer aanzetten. Dat kan in de meeste gevallen eenvoudig via internetbankieren.

laat je pensioen checken vóór 1 januari

Per 1 januari wordt het zg. Witteveenkader voor de fiscale behandeling van pensioenopbouw versoberd. Pensioenregelingen die per 1 januari niet aan het nieuwe kader voldoen, worden “fiscaal onzuiver”: over alle in het verleden betaalde pensioenpremies (waarover door toepassing van de zgn. omkeerregel destijds geen loon- of inkomstenbelasting is betaald) zal alsnog, met terugwerkende kracht belasting worden geheven.

Korting verzekeringen

Verzekeringen en pensioen particulieren.

Als particulier kunt u soms door alle informatie niet meer goed bepalen welke verzekering nu het beste aansluit op uw wensen en behoeften. Ook uw pensioen is tegenwoordig geen vanzelfsprekendheid meer. Door alle veranderingen die plaatsvinden op het gebied van AOW en pensioen kunt u wel eens minder geld te besteden hebben als u de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt dan u zou willen.

Kort telefonisch uitstel

Als ondernemer kunt u telefonisch uitstel van betaling krijgen als u voldoet aan de voorwaarden. U krijgt maximaal 4 maanden uitstel van betaling vanaf de dag na de uiterste betaaldatum van de (oudste) aanslag.

Voorwaarden telefonisch uitstel

  • U kunt alleen telefonisch uitstel van betaling aanvragen voor een aanslag die u hebt ontvangen.
  • Uw totale openstaande belastingschuld is minder dan € 20.000. Een toeslagschuld of een belastingschuld waarvoor u uitstel van betaling hebt in verband met bezwaar telt niet mee voor dit bedrag.
  • U hebt geen dwangbevel gekregen voor uw openstaande belastingschuld.
  • U hebt geen onbetaalde vergrijpboete.
  • U hebt voor uw openstaande belastingschuld nog geen uitstel van betaling gekregen. Deze voorwaarde geldt niet als u uitstel had door een bezwaarprocedure.
  • Voor een voorlopige aanslag kunt u alleen uitstel krijgen als de aanslag een datum heeft na 1 november van het belastingjaar.
  • U hebt altijd tijdig aangifte gedaan.

Let op!

Kinderopvangtoeslag volgend jaar omhoog

Ouders met een inkomen tussen de € 47.000 en € 105.000 krijgen vanaf 1 januari 2014 een hogere kinderopvangtoeslag. Dit heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. Daarnaast krijgen ouders met een inkomen vanaf € 105.000 weer recht op een vaste kinderopvangtoeslag van 18% voor hun eerste kind.

Eerder werd al bekend dat de hoogte van de vergoeding per uur wordt aangepast aan de stijgende kosten in de kinderopvang. Vooral ouders met een lager inkomen profiteren hiervan, omdat het voor deze groep extra nadelig is als zij over een deel van de kosten geen toeslag ontvangen. Maar afgelopen week heeft minister Asscher bekend gemaakt dat ook ouders met midden- en hogere inkomens straks meer kinderopvangtoeslag krijgen. Het kabinet maakt € 50 miljoen vrij voor het verhogen van de kinderopvangtoeslag van ouders met een inkomen tussen de €  47.000 en € 105.000. De kinderopvangtoeslag voor het eerste kind gaat hierdoor omhoog.

In 2015 beperking van de zelfstandigenaftrek

Het kabinet wil vanaf 2015 een winstbox in de inkomstenbelasting invoeren en de ondernemersfaciliteiten – waaronder de zelfstandigenaftrek – beperken. Komend jaar kunt u dus nog gewoon gebruikmaken van de zelfstandigenaftrek.

De zelfstandigenaftrek is een voordeel voor zelfstandigen. In 2013 bedraagt het voordeel € 7.280. Starters kunnen zelfs nog € 2.123 extra krijgen. Voor deze zelfstandigenaftrek moet u ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting en voldoen aan het urencriterium. Als ondernemer moet u dus ten minste 1.225 uren per kalenderjaar besteden aan werkzaamheden voor uw onderneming. De aftrek vermindert uw fiscale winst, zodat u minder belasting betaalt.

Fiscus kan soms terugkomen op aanslag

18 juli 2013 - Wil de inspecteur een door hem ontdekte fout in uw aanslag herstellen, dan moet hij een navorderingsaanslag opleggen. De Belastingdienst kan dit middel echter niet voor alle fouten in de aanslag gebruiken. U mag er immers van uitgaan dat de inspecteur kritisch naar uw aangifte heeft gekeken en dat de aanslag zorgvuldig is opgelegd. De inspecteur moet daarom beschikken over een nieuw feit om een navorderingsaanslag op te kunnen leggen. Wanneer is er sprake van een nieuw feit?

Het gaat bij een nieuw feit om informatie waarvan de inspecteur bij het opleggen van de definitieve aanslag niet op de hoogte was en waarmee hij redelijkerwijs ook niet bekend had kunnen zijn. Gaat het echter om een ambtelijk verzuim ? de inspecteur heeft de aangifte niet goed beoordeeld en afgehandeld ? dan heeft hij niet de mogelijkheid om deze onzorgvuldigheid met een navorderingsaanslag te herstellen. De inspecteur heeft dus wel een bepaalde onderzoeksplicht bij het afhandelen van de aangifte.

LinkedIn Fin-Nance Consultancy 
LinkedIn Fin-Nance Consultancy 
Facebook Fin-Nance Consultancy
E-mail Fin-Nance Consultancy