Starter krijgt WW-uitkering cadeau

Ondernemers die dit jaar een bedrijf beginnen vanuit de WW hoeven hun uitkering niet terug te betalen. Voor die tijd was de uitkering een voorschot dat, afhankelijk van de inkomsten, moest worden terug betaald.

  • Starter krijgt 29 procent minder WW
  • Houd uren bij voor de belasting
  • 31 procent werknemers wil eigen bedrijf

De nieuwe startersregeling geldt sinds 1 januari. Tijdens deze startperiode hoef je je uren ook niet aan het UVW op te geven. Na de startperiode moet je je uren trouwens wel aan deze instantie opgeven.

Verlaagd btw-tarief bij renovatie en herstel van woningen per 1 maart 2013

Op 13 februari 2013 heeft de politiek het zogenoemde woonakkoord gesloten. Een van de maatregelen uit dit akkoord betreft het verlaagde btw-tarief van 6% per 1 maart 2013 bij renovatie en herstel van bestaande woningen. De precieze voorwaarden waaronder dit tarief kan worden toegepast zijn bekend gemaakt bij besluit van 28 februari 2013. Daarnaast bevat het besluit een aantal specifieke goedkeuringen. Hieronder gaan wij kort in op de meest in het oog springende punten.

LinkedIn Fin-Nance Consultancy 
LinkedIn Fin-Nance Consultancy 
Facebook Fin-Nance Consultancy
E-mail Fin-Nance Consultancy